GÓI AN CƯ

Công Ty Đất Xanh Đà Nẵng không chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng mà còn có những chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm mang đến giải pháp an cư bền vững cho khách hàng.

Gói “Đất Xanh An Cư” ra đời nhằm hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến xây dựng như:
1. Tặng gói vật liệu xây dựng trị giá 50 triệu đồng
2. Tặng các thủ tục đi kèm như:

Bộ bản vẽ thiết kế xây dựng (có sẵn).
Tặng thủ tục cấp phép xây dựng.
Tặng 1 đồng hồ điện nhà nước.
Hỗ trợ tất cả các thủ tục khác liên quan đến xây dựng.

* Chính sách có thể thay đổi theo từng dự án

GÓI KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Công Ty Đất Xanh Đà Nẵng không chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng mà còn có những chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm mang đến giải pháp an cư bền vững cho khách hàng.

Gói “Đất Xanh An Cư” ra đời nhằm hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến xây dựng như:
1. Tặng gói vật liệu xây dựng trị giá 50 triệu đồng
2. Tặng các thủ tục đi kèm như:

Bộ bản vẽ thiết kế xây dựng (có sẵn).
Tặng thủ tục cấp phép xây dựng.
Tặng 1 đồng hồ điện nhà nước.
Hỗ trợ tất cả các thủ tục khác liên quan đến xây dựng.

* Chính sách có thể thay đổi theo từng dự án